PINO Set vozića sa prugom, Za djecu stariju od 3 godine

50,00 KM

  • Igra mašte i uloga
  • Potiče snalažljivost i kreativnost
  • Sklapanje djelova u jednu veliku cjelinu